Tjänster vi kan hjälpa er med

Vi arbetar med


Uppstart anläggning


Service & Reservdelar


Vi arbetar med allt från stora integrerade produktionslinjer till enstaka maskiner, tillhandahåller reservdelar och utför servicearbeten på både nya maskiner från Voortman Steel Machinery och gamla maskiner från Gietart.


Oavsett typ av anläggning i vårt leveransprogram arbetar vi aktivt, från första kundkontakt med våra förslag på maskiner, anläggning och budgetpriser till kontakter med leverantörerna och vidare fram till uppstartad anläggning. Muntliga och skriftliga instruktioner på svenska samt därefter support/service och reservdelar.


För varje installerad maskin/anläggning lägger vi upp vårt lager för de förväntat vanligaste slitdelarna, för att klara snabba leveranser när det krävs.

 

Reservdelar & service