Leverantörer

Voortman Steel Machinery


Voortman Steel Machinery, Nederländerna är den ledande leverantörerna av slungrensmaskiner med rullbanetransport.

Maskiner för blästring av stål före produktion samt av svetsade konstruktioner efter tillverkning.

Voortman Steel Machinery, Nederländerna är specialiserade på maskiner för verkstäder med produktion av stålkonstruktioner. I programmet finns CNC-styrda bandsågar, maskiner för borrning, stansning och klippning och kombinerade skärbord samt lagersystem för automatiserad matning.

Via sitt systerföretag Voortman Staalbouw (stålbyggnader) känner man marknaden och dess behov.

 

Voortman Steel Machinery levererar även kompletta linjer med primer/målningsautomater samt transportutrustning för godshantering.

 
www.voortman.net


Gå till produkter eller länkar för vidare information.

Produkter

Länkar