Slungrensmaskiner - Skärbord - Borrar - Sågar

40års erfarenhet av slungrensmaskiner

Vi arbetar med allt från stora integrerade produktionslinjer till enstaka maskiner.

Med över 40 års erfarenhet utför vi arbeten med blästermaskiner, slungrensmaskiner, stans- och klippsystem, borrar och sågar. Vi tillhandahåller reservdelar och utför servicearbeten på både nya maskiner från Voortman Steel Machinery och gamla maskiner från Gietart.

Med vår erfarenhet och kunskap av den svenska marknadens behov idag blir vi länken mellan kund och leverantör under projekteringen till leverans och installation. Vi anpassar och optimerar pris och prestanda efter kundens kapacitetskrav, behov av service och driftstrygghet.

Välkommen att kontakta oss!