Våra värdeord är kvalitet, trygghet, tillgänglighet och utveckling

Om oss och vårt samarbete med Voortman

Vår historia

Richard Steen Svenska AB registrerades 1972 som ett dotterbolag till Richard Steen & Sønn AS i Oslo. Verksamheten startade med slungrensmaskiner och kompletta blästermålningslinjer från Gietart Machinefabriek B.V. i Nederländerna samt blästerhallar från vårt norska moderbolag.

Per-Olof Bergqvist anställd från starten köpte 1987 det svenska företaget, som bytte namn till Richard Steen AB. 1990 etablerade vi ett dotterbolag i Norge, Slyngrense-Teknikk AS.

Dotterbolaget såldes 2005 till personalen som driver verksamheten vidare under namnet SR Teknikk AS.

Vårt företag drivs idag som ett familjeföretag av Anna-Carin och Mats Englund.

Vår verksamhet

Vi arbetar med alla typer av slungrensmaskiner med kringutrustning för kompletta anläggningar från Voortman Steel Machinery, Nederländerna. Detta inklusive målningsmaskiner för primer eller färdigmålning samt Konrad Rump Oberflächentechnik Gmbh & Co. KG, Tyskland. (Vår tidigare leverantör Gietart Machinefabriek B.V. försattes i konkurs i november 2009).

Förbruknings- och reservdelar tillhandahåller vi i eget lager till våra maskiner i Sverige (även till tidigare installerade Gietart maskiner).

Vår leverantör Voortman Steel Machinery

Voortman Steel Machinery i Nederländerna är den ledande leverantören av slungrensmaskiner med rullbanetransport, maskiner för blästring av stål före produktion samt av svetsade konstruktioner efter tillverkning.

Voortman Steel Machinery är specialiserade på maskiner för verkstäder med produktion av stålkonstruktioner. I programmet finns CNC-styrda bandsågar, maskiner för borrning, stansning, klippning och kombinerade skärbord samt lagersystem för automatiserad matning.

Via sitt systerföretag Voortman Staalbouw (stålbyggnader) känner de väl till sin marknad och dess behov.